İLETİŞİM:

0534 211 40 09 

Görüşmelerimiz “Online” olarak da yapılabilmektedir.

    Yaygın kullanılan bir tabirle “insan, biyo-psiko-sosyal bir varlıktır”. Bu nedenle “sağlıklı olma” hali bu bileşenlerin tamamının  yeterince sağlıklı olmasıyla mümkündür. Öte yandan, insanın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri, birbirinden ayrılamayacak, ayrı düşünülemeyecek ve ayrı ele alınamayacak kadar iç içedir. Birindeki zayıflama ya da bozulma mutlaka diğerlerini de etkileyecek ve böylece hem direk hem de dolaylı yoldan “sağlıklı olma” hali bozulacaktır. Psikiyatri, insanın ruhsal durumunu ve sorunlarını anlamaya çalışırken onun bu üç yönünü de ele alan ve tedaviyi planlarken her biriyle ilgili müdahale araçlarını kullanan bir tıp dalıdır.

   Muayenehanemde hastamı ve ya danışanımı değerlendirirken bir psikiyatrist ve hekim olarak insanın biyolojik yönünü elbette göz ardı etmiyorum. Öte yandan bir psikoterapist olarak psikolojik yönüne odaklanıp öncelikle O’nu “anlamaya” çalışıyorum. Sıklıkla sonuç veren bu anlama çabası sürecinde hastamla/danışanımla beraber O’nun sorunlarına ruhsal çözümler üretmeyi amaçlıyorum.

   Bu sitedeki psikiyatri ile ilgili temel kavramlar ve ruhsal hastalıklar hakkındaki bilgilerolabildiğince sade bir dil ile ve ruh sağlığı çalışanları dışındaki bireylere yönelik bilgilendirme amacıyla hazırladım. Size katkı sağlamasını ve sorularınızın en azından bazılarına cevap bulmanızı umarım.

Kliniğimizden kareler

Kliniğimizden kareler

klinik_mobil_1
klinik_mobil_2
klinik_mobil_3
klinik_mobil_4
klinik_mobil_5
klinik_mobil_6
klinik_mobil_7
klinik_mobil_8
klinik_mobil_9
klinik_mobil_10
klinik_mobil_11

Psikiyatristler psikoterapi yapmayı bilirler mi?

Psikoloji bilimi, bireyi daha çok psikolojik ve sosyal yönlerini değerlendirerek…


Psikoterapi nedir?

Psikoterapi, düşünce, algı ve tutumlarda değişim sağlayarak bireyin yaşam…

Bilişsel-Davranışçı Terapi

Bu terapinin dayandığı bilişsel-davranışçı kurama göre, hastanın sorunları ve…

-Panik Bozukluk

Panik bozukluk, tekrarlayan panik ataklar ile seyirli bir hastalıktır…

Cinsel İşlev Bozuklukları

Doyumlu bir cinsel yaşam sağlıklı bir yaşamın temel yapı taşlarından birisidir…

Depresif Bozukluk

Depresyon (çökkünlük) insanın duygudurum hallerinden biridir. Belirli bir …

Psikoterapi Eğitimlerim

Call Now Button