Merak Ettikleriniz

Kimler psikoterapi uygulayabilirler


Psikiyatrist
ler ve klinik psikoloji master-doktorası bulunan psikologlar, doğal olarak, eğitimleri gereği psikoterapi yapma becerisine sahiptirler. Bunun dışındaki adaylar ancak nitelikli ve yeterli saati içeren bir eğitim aldıktan sonra psikoterapi uygulayabilirler. Psikoterapist adayı çoğunlukla psikolojipsikolojik danışmanlık-rehberlik, tıp gibi alanlarda lisans eğitimi tamamladıktan sonra psikoterapi alanına yönelir ve uygulamalı teorik ve pratik eğitim alır. Psikoterapi eğitimleri, hastanelerin ya da fakültelerin ilgili kliniklerinden alınabileceği gibi özgün bazı psikoterapiler konusunda eğitim ve sertifikasyon veren uzman kişilerden de alınabilmektedir.

Call Now Button