Borderline Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri ( DSM-IV-TR, Türkçe HYB):


Aşağıdakilerden beşinin olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu s
ürekli bir örüntüdür.

1) Gerçek veya hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme


2) Diğer insanları gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelme, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin varlığı


3) Kimlik karmaşası; belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı veya kimlik duyumu

 

 

4) Kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik

5) Yineleyen intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar


6) Duygudurumda belirgin tepkiselliğe bağlı instabilite


7) Kendini sürekli boşlukta hissetme


8) Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol edememe


9) Stresle ilişkili geçici paranoid düşünce veya ağır dissosiyatifsemptomlar

Call Now Button