Sınav Kaygısı

Sınav öncesi ve/veya sınav sırasında yaşanan, öğrenilen bilginin etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıdır. Belirtilerinden bazıları, huzursuzluk, sinirlilik, endişe, korku, konsantrasyon kaybı, düşüncelerin bloke olması, unutkanlık ve dikkatsizliktir. Bu belirtiler, sınav sorularını okuma ve anlama güçlüğü, düşünceleri organize etmekte zorluklar, kavram ve sözcüklerin anımsanmasında zorluklar, konuya yeterli hazırlık yapılmış olmasına karşın sınavda başarısız olma gibi olumsuz sonuçlar doğurur. 


Bireyin, sınav öncesi, sırası ve sonrasında neler yaşadığı, kaygı sorunu yaşadığı başka alanların, durumların olup olmadığı ve başka bir ruhsal hastalık tanısı olup olmadığı araştırılmalıdır. Sınav kaygısına, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, depresif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi ruhsal bozuklukların eşlik etmesi nadir değildir. Tüm bu 
bozukluklardaki ana temalardan biri bireyin felaketleştirilmiş, çarpıtılmış algıları ve kendilerine dair yüksek standartlarıdır. 


Sınav kaygısı yaşayan bireye sınav öncesi ve sınav sırası yaşadığı zorlukları aşması için bilişsel-davranışçı psikoterapi tekniklerinin kullanıldığı birkaç seansta sınav ve ders çalışma tekniği ile ilgili yetiler ve kaygıyla başa çıkma teknikler öğretilir. Ayrıca başka bir ruhsal bozukluk varlığında ve gerekli durumlarda ilaç tedavilerinden de faydalanılır.

Call Now Button