Histriyonik Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri (DSM-IV-TR,Türkçe HYB)

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının)olması ile belirli,genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan,aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayış
ı gösteren sürekli bir örüntü:

1) İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız ol
ur

2) Başkalarıyla olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan çık
arıcı davranışlarla belirlidir

3) Hızlı değişen ve yü
zeysel kalan duygular sergiler4) İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fizik görünümünü kullanır

5) Aşırı bir düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır

6) Gösteriş yapar,yapmacık davranır ve duygularını 
aşırı bir abartma ile gösterir

7) Telkine yatkındır,yani başkalarından ya da olaylardan kolay
 etkilenir

8) İlişkilerin,
 olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.

Call Now Button