Cinsel Terapi

Bireyin ya da çiftin sorunlarının odağında cinsellik ve cinsel yaşam ile ilgili bir problem olduğunda sorunun çözümü için bu terapi türü kullanılabilir. Belli bir kurama dayanmaktan çok, terapi türlerinden birinin ya da birkaçının ihtiyaca göre kullanıldığı bir yaklaşımdır. Daha ziyade bilişsel-davranışçı terapi yöntemlerinden yararlanılsa da psikodinamik psikoterapi ve çift terapisi teknikleri de sıkça kullanılır. Genellikle terapi eşli olarak sürdürülür, zorunlu hallerde hastalar bireysel olarak da terapiye kabul edilebilir. 

Sorunun ne olduğuna (örneğin, vaginismus, sertleşme güçlüğü, erken boşalma, cinsel isteksizlik vb) göre terapinin süresi değişmektedir. Seans aralıkları ideal olarak haftada bir, zorunlu hallerde on beş günde bir olarak belirlenir. Seanslar arası günlerde eşlerden bazı egzersizler (ev ödevleri) yapmaları ve bunlarla ilgili çizelgeler tutmaları istenir.

 

Cinsel sorun ya da bozuklukların tedavisinde ilaçların hemen hemen hiç yeri yoktur, sorun ancak doğru şekilde uygulanan cinsel terapi ile aşılabilir. Ülkemizde bu alanda yetkin terapisteğiten en nitelikli kurum Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)’dir. Derneğin web sitesinden her ildeki eğitimlerini tamamlamış cinsel terapistler öğrenilebilir ve cinsel sorunlar ile ilgili bilgiler takip edilebilir (www.cetad.org.tr).

Call Now Button