Merak Ettikleriniz

Psikiyatristler psikoterapi yapmayı bilirler mi? 


Psikoloji bilimi
,  bireyi daha çok psikolojik ve sosyal yönlerini değerlendirerek anlamaya çalışır. Bir tıp dalı olan psikiyatri ise insan sağlığını ve hastalıklarını ele alırken insanın biyolojik yönünü de hesaba katar. Psikoloji ve psikiyatrinin ayrıldığı temel noktalardan biri,insanın biyolojik yapısı hakkındaki bilgilerinin farklılığı ve bunun tedavi yöntemlerine yansımasıdır. Bu nedenle psikiyatristler hastalarının tedavi sürecinde ilaç tedavisini kullanabilme ehliyetine ve avantajına sahiptirler. 


Bununla birlikte 
psikiyatristler psikoterapi uygulama konusunda da yeterli bilgi donanıma sahip olmalı ve hastalarını tedavi ederken psikoterapi uygulamalıdır. Ama gerek psikiyatrist yetiştiren ihtisas kurumlarında bu konudaki eğitim eksiklikleri gerekse ülkemizdeki mevcut sağlık sistemi, psikiyatristlerin mesleklerini öğrenirken ve icra ederken “gerçek” bir psikoterapi eğitimi almasını ve uygulamasını zorlaştırmıştır. 


Bun
dan dolayı toplumda “psikiyatristler sadece ilaç ile tedavi eder, hastayla pek konuşmazlar, psikoterapi bilmezler/yapmazlar” şeklinde doğru olmayan bir algı oluşmuştur. Bu oluşan algının aksine, yeterli psikoterapi eğitimi almış psikiyatristler kendilerine başvuran bireylerintedavilerinde psikoterapiyi de en az ilaç tedavisi kadar etkin olarak kullanabilirler. 


Öte 
yandan bunun için bazı temel gereklilikler vardır. Bunlardan birkaçı, hastalara ayrılan görüşme süresinin yeterli uzunlukta (45-50 dakika) olması, psikiyatristlerin bir ya da birkaç psikoterapi ekolünde hem teorik (kuramsal) hem de uygulamalı (süpervizyon) eğitim almış olmaları ve bu eğitimlerin yetkin kişi ya da kurumlardan alınmış olmasıdır. Bu temel şartlar sağlanmadığında yapılanın “gerçek” bir psikoterapi olduğunu söylemek zordur. 


Sorunlarına çözüm 
arayan bireylerin kendileri için doğru psikiyatristi bulmaları mümkündür.İnternet aracılığıyla, buradaki gibi kişisel web sitelerinde psikiyatristlerin hangi tür psikoterapiyi kullanmakta yetkin olduğu öğrenilebilir. Kişilerin başvurularını yaparken bunu gözetmeleri doğru yardımı almalarını kolaylaştıracaktır.

Call Now Button