Çekingen Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri ( DSM-IV-TR, Türkçe HYB):


Aşağıdakilerden en az dördünün olması ile belirli, genç erişkinlik dönemimde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, toplumsal ketlenmenin, yetersizlik duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntüdür.


1) 
Eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla kişiler arası ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınmak

2) 
Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istememe.

3) 
Mahcup düşeceği, alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk gösterme

4) 
Toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağı üzerine kafa yorma.
 Yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamda bulunduğu durumlarda ketlenme

5) 
Kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak görme

6) 
Mahcup düşebileceğinden ötürü kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni etkinliklere katılmak istememe
Call Now Button