EKLEKTİK (BÜTÜNCÜL) TERAPİ

İki ya da daha fazla psikoterapi türüne ait tekniklerin bir arada kullanılmasıdır. Psikoterapi alanı geliştikçe eklektik-bütünleyici terapi terapistler için başlıca dayanak haline gelmiştir. Psikoterapinin bütünleşmesi; tek bir kurama ait yaklaşımın yeterli olmamasından kaynaklanan, bireylerin psikoterapinin başka yöntemlerinin kullanılması sonucunda nasıl bir yarar göreceğini anlamak için terapistin kuramların sınırları arasında gezme arzusudur. Eklektik terapide terapist,  birey ve problem için en uygun terapi yöntemlerini uygulamaya çalışır. Kuramsal bütünleşmede, iki ya da daha fazla terapi teknikleri, bu terapilerin tek başına ortaya koyacağı sonuçtan daha iyi bir sonuç vereceği umuduyla birleştirilir. Eklektik terapiler psikanalitik, bilişsel-davranışçı terapi, gestalt terapi, varoluşçu psikoterapi gibi geleneksel, “tek ekollü” terapi sistemlerinin katkılarını kabul eder. 


Eklektik terapinin esnekliğinden dolayı, bütün klinik sorunlarda ve tedavi hedeflerinde uygulanabilir. Yöntemlerin, hedeflerin esnekliği ve çeşitliliği, bu terapiyi anksiyete bozuklukları, depresyon, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi geniş bir sorun aralığı için uygulanabilir kılar.

Call Now Button