Narsistik Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri ( DSM-IV-TR, Türkçe HYB):


Aşağıdakilerden en az beşinin olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi ve 
empatiyapamamanın olduğu sürekli bir örüntüdür.

1)
 Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşıma

2) Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorma.


3) Özel ve eşi bulunmaz birisi olduğuna ve ancak başka özel veya toplumsal durumu üstün kişilerin kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık edebileceğine inanma.


4)
Çok beğenilmek isteme5) Hak ettiği (her şeyi) duygusu varlığı


6) Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanma, amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanma


7) Empati yapamama


8) Çoğu zaman başkalarını kıskanma ya da başkalarının kendisini kıskandığını sanma.


9) Küstah, kendini beğenmiş davranış ve tutumlar sergileme

Call Now Button