Psikodinamik Psikoterapi

Bu terapi türü psikodinamik kurama dayanır. Bu kurama göre hastanın sorunları ve belirtileri bilinçdışı süreçlerle ilişkilidir ve hastalık belirtileri sembolik anlama sahiptir.  Örneğin obsesifkompulsif bozukluğa sahip olan, çok sık ellerini yıkayan bir hastanın -bilinçdışı olarak- temizlemek istediği asıl şey ruhsal yaşantısıyla ilgili bir çatışmadır. 


Bu kurama göre “şimdi ve burada” gözlenen sorunlarda asıl etkili olan nedenler geçmiş çocukluk dönemi yaşantıları ve travmalarıdır. 


Bu kuram insan psikolojisini ve sorunlarını ele alırken kişinin ebeveynleriyle ilişkilerini, çekirdek (ana) çatışmalarını, psikolojik savunma mekanizmalarını, kişilik yapısını, ego (benlik) işlevlerini, süper ego (üst benlik) örgütlenmesini, bireyin hayatında şimdiye kadar var olmuş olan yakın kişilerle ilişkilerinin özelliklerini (nesne ilişkilerini) ayrıntılı şekilde ele alır.


Psikodinamik psikoterapi ana başlığı altında, temel bakış aynı olmak üzere, bir çok alt psikoterapi türü bulunur. 


Kısa acil dinamik
 psikoterapi, uzun süreli bireysel psikoterapi, açıklayıcı psikoterapi, destekleyici psikoterapi gibi. Psikodinamik psikoterapi ağırlıklı olarak nevrotik vakaların (depresif bozukluk, kaygı bozuklukları, bazı kişilik bozuklukları) psikoterapisinde etkin olarak kullanılır.

Call Now Button