Merak Ettikleriniz

Ruhsal bozuklukların nedenleri nelerdir?


Ruhsal bozukluklar 
bir çok etkene bağlıdır. Henüz tek bir nedene bağlı olan bir ruhsal bir bozukluk tanımlanmamıştır. Genel fikir, bir takım yatkınlaştırıcı faktörlerin yarattığı zemin üzerine eklenen yeni stres etkenlerin ruhsal bozuklukları oluşturduğudur. Hem yatkınlaştırıcı faktörler hem de eklenen stres etkenleri biyolojik, psikolojik ya da sosyal özellikte olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:


– 
Genetik özellikler: Ruhsal bozuklukların bir çoğu ailesel geçişe sahiptir. Kalıtım oranı ve geçiş riski bozukluklar arasında değişkenlik gösterir.

– 
Doğum öncesinde ve doğum sırasında yaşanan olumsuzluklar: Annenin gebelikte yaşadığı fiziksel ya da ruhsal hastalıklar, gebelikte ilaç kullanımı, erken doğum, doğum travmaları

– 
Çocukluk çağı ruhsal travmaları: Ebeveyn kaybı, ihmal, psikolojik ve/veya fiziksel şiddet, cinsel taciz yaşama

– 
Erişkin dönem yaşam olayları:  Boşanma, eş kaybı, iflas etme, ciddi fiziksel hastalık tanısı alma

– 
Travmatik olay maruziyeti: trafik kazası, ciddi fiziksel şiddet, cinsel taciz, tecavüz, işkence, doğal afet gibi olaylara maruz kalma 

– 
Fiziksel (organik) hastalıklar: Beyin tümörü, tiroid hastalıkları, kafa travması vd.

– 
Fiziksel hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar: Antihipertansiflerkortikosteroidler vd.

– 
Madde kullanımı: Esrar, halüsinojenler, kokain vd.

– 
Kişilik özellikleri: Depresif kişilikler depresif bozukluk tanısı almaya, obsesifkişilikler obsesif kompulsif bozukluk tanısı almaya, çekingen kişilikler sosyal fobi tanısı almaya daha yatkındırlar.
Call Now Button