Uluslararası Makaleler
– Cognitive and emotional changes in neurobrucellosis.  Journal of Infection 2006; 53(3): 184-189.


– 
Oxidative mechanisms in schizophrenia and their relationship with illness subtype and symptom profile. Psychiatry and Clinical Neurosciences2009;63(5):693–700pdf-icon->Makale


– 
Characteristics of sexual abuse in a sample of Turkish children with and without mental retardation, referred for legal appraisal of the psychological repercussions. Sexuality and Disability 2009;27(4): 205-213.

– 
Hastaneye başvurusu özkıyım girişimiyle olan ve olmayan majör depresif bozukluklu ergenlerin ve annelerinin mizaç özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010;11(1):9-17. 

– 
Perception of patient aggression among nurses working in a university hospital in Turkey. International Journal of  Nursing Practice 2011;17(5):495-501. pdf-icon->Makale

– 
Erişkin DEHB ve bağlanma biçimi ilişkisi.  Anadolu Psikiyatri Dergisi 2011;12(4): 274-279. pdf-icon->Makale

– 
Lityum-valproik asit zehirlenmesi sonrasında ortaya çıkan uzun süreli serebellar ataksiAnadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13(2):166-166.

– 
Neuropsychological weaknesses in adult ADHD; cognitive functions as core deficit and roles of them in persistence to adulthood. Journal of International Neuropsychology Society 2012;18(5):819-826. pdf-icon->Makale

– 
Duloksetin-siprofloksasin birlikte kullanımıyla ilişkili serotonin sendromu: Olgu bildirimi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2012; 22(1):79-82.

– 
Antipsikotik tedavisi altındaki hastalar için öznel iyilik hali ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğiKlinik Psikofarmakoloji Bülteni2012;22(3):235-243. pdf-icon->Makale

– 
Obezite hastalarında dürtüsellik ve dürtüselliğin beden algısı ve benlik saygısı ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013; 14:53-61.

– 
Psychiatric symptoms in patients with multiple sclerosis. General Hospital Psychiatry 2013 Mar-Apr;35(2):134-40. 

– 
Personality characteristic and image body in obese individualsAsia-Pacific Psychiatry 2014 Jun;6(2):191-9.

– 
The relationship between the presence of ADHD and certain candidate gene polymorphisms in a Turkish sample. Gene 2013 Oct 10;528(2):320-7.

– 
Metacognitive beliefs in unipolar and bipolar depression: a comparative study.Nordic Journal of Psychiatry 2014 May;68(4):275-81

– 
Factor structure of the subjective well-being under neuroleptic treatment scale-short form in schizophrenic  outpatients: Five factors or only one? Nordic Journal of Psychiatry 2014 May;68(4):259-65  pdf-icon->Makale

– 
Internalized stigma and intimate relations in bipolar and schizophrenic patients: a comparative studyComprehensive Psychiatry 2013 Aug;54(6):665-72. 

– 
Majör depresif bozukluk hastalarında nöbet sayısının remisyon sırasındaki nörobilişsel işlevlerle ilişkisiAnadolu Psikiyatri Dergisi 2013; 14(3): 218-27.

– 
Klinik bir Türkiye örnekleminde obsesif-kompulsif bozuklukta üstbilişsel işlevler; belirti tipiyle üstbiliş boyutlarının ilişkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2013;23(1):1-7. pdf-icon->Makale

– 
Panik bozukluğunda üstbilişler. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2015; 16(1):1-6. pdf-icon->Makale

– 
Oxidative stress in bipolar and schizophrenia patients. Psychiatry Research 2015 Aug 30;228(3):688-94. doi: 10.1016/j.psychres.2015.04.046. Epub 2015 Jun 15.

– 
Associations with violent and homicidal behaviour among men with schizophrenia. Nordic Journal of Psychiatry 2015 Dec 4:1-6.

– 
Student nurses’ perceptions of aggression: An exploratory study of defensive styles, aggression experiences, and demographic factors. Nursing & Health Sciences 24 feb 2016. DOI: 10.1111/nhs.12255
Ulusal Makaleler
– Major depresyon tanısı alan hastalarda somatik belirtilerin yoğunluğunun intihar düşüncesi, davranışı ve niyetine etkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi 2004;7:153-60.  pdf-icon->Makale

– 
Klinefelter sendromu ve ilişkili psikiyatrik belirtiler: Bir olgu sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2006;16:174-78. pdf-icon->Makale

– 
Özel eğitim ve ilaç alan otistik bozukluklu çocukların otistik belirtiler açısından sekiz haftalık izlemi ve ek tanı özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi2009;12:134-40.

– 
Antipsikotik kullanımına bağlı hiperprolaktinemide aripiprazol ile kombinasyon bir seçenek olabilir mi? Bir vaka sunumu. Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji 2011; 1(2):39-41

– 
Erişkin dönem dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler ve nöropsikolojik testler. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2012; 5(1):35-40.  pdf-icon->Makale

– 
Antidepresan tedavi ile hipomanik/manik kayma gösteren bipolar bozukluk hastalarında sosyodemografik ve klinik özelliklerDüşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2013; 26(2):122-130.

– 
Bir kanser hastasında deri bandı kullanımıyla oluşan fentanil bağımlılığı: Olgu sunumu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2013;26:307-311.  

– 
Şizofreni hastalarında metabolik sendrom sıklığının sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi2013;26:267-275.

– 
DEHB tanılı çocukların ebeveynlerinde DEHB ile ilişkili bazı sorunlu yaşam olaylarıDüşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2014;27:61-68pdf-icon->Makale

– 
Şizofrenide bakım veren yükü boyutları: hastaların işlevselliğinin rolüDüşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2014;27:53-60.  pdf-icon->Makale
Panel konuşmaları ve sözel bildiriler
– “Acil serviste panik atağın tanınması ve hızlı müdahale “: Panik Bozukluk Paneli. 4. Anksiyete kongresi,  Hammamet, Tunus, Mart 2005.

– 
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocukların ebeveynlerinin nörokognitif açıdan incelenmesi. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Ekim 2009.

– 
“Şizofrenide şiddet davranışı ile ilişkili biyolojik göstergeler”: Şizofreni ve Şiddet Paneli. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Ekim 2009

– 
Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı gözden kaçıyor mu?”. 14.Bahar Sempozyumu TPD Yıllık ToplantısıAntalya, Nisan 2010.

– 
Erişkin DEHB: DSM-V Ne Getirebilir?“: DSM-V Bağlamında Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Komorbid Durumlar Paneli. 20. Anadolu Psikiyatri GünleriHatay, Haziran 2011

– 
Güç ve Endişe: Erkeklerde Anksiyete Bozukluklarında yardım arama davranışının anlamını kavrama6.Ulusal Anksiyete Kongresi, Girne, KKTC, Eylül 2011. 

– 
Destekleyici psikoterapide destekleyici teknikler“: Destekleyici Psikoterapi Çalışma Grubu”. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Ekim 2012.

– 
“Erişkin dönemde DEHB”: Çocuklukta başlayan ruhsal bozukluklar erişkinlikte nasıl devam ediyor? paneli, 17.Ergen Günleri, Samsun, Aralık 2012.

– 
Obsessive compulsive disorder from the perspective of impulse control disorders. 5th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent PsychopharmacologyAntalya, Turkey, October 2013.
Call Now Button