Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri(DSM-IV-TR, Türkçe HYB):

A. Aşağıdakilerden üçünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli,
 15 yaşından beri süregelen başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına saldırma (tecavüz etme) örüntüsü:

1) T
utuklanması için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla belirli,yasalara uygun toplumsal davranış biçimine ayak uyduramama

2) S
ürekli yalan söyleme,takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı,zevki için başkalarını atlatma ile belirli dürüst olmayan tutum

3) D
ürtüsellik ya da gelecek için tasarılar yapmama

4) Y
ineleyen kavga dövüşler ya da saldırılarla belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık


5)
Kendisinin ya da başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık 6) B
ir işi sürekli götürememe ya da mali yükümlülüklerini tekrar tekrar yerine getirmeme ile belirli olmak üzere sürekli bir sorumsuzluk

7) B
aşkasına zarar vermiş,kötü davranmış ya da başkasından birşey çalmış olmasına karşı ilgisiz olma ya da yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar getirme ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme

B. Kişi en az 18 yaşındadır.


C. 15 yaşından önce başlayan Davranım Bozukluğunun kanıtları vardır.


D. Antisosyal davranış sadece Şizofreni ya da bir Manik Epizodun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.

Call Now Button