1977 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Bergama’da tamamladıktan sonra tıp eğitimimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alarak “tıp doktoru” oldum. Tıpta uzmanlık eğitimimi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Psikiyatri Kliniği’nde tamamlayarak “psikiyatri uzmanı” olmaya hak kazandım. Bu süre içinde Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM)’nde de görev yaptım ve eğitim aldım.  Tez çalışmamı şizofreni hastalarında antioksidanlar-oksidatif stres” konusunda yaptım. Ardından Van Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalışarak iki yıl zorunlu hizmet görevini yerine getirdim. Bu süre içinde ayrıca iki yıllık muayenehane deneyimi edinmeye fırsat buldum.


Zorunlu hizmetim
i tamamladıktan sonra 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda akademik hayata adım attım. Beş buçuk yıl boyunca “yardımcı doçent” ünvanıyla öğretim üyesi olarak görev yaptığım bu kurumda tıp fakültesinde ve diğer fakültelerde çeşitli dersler verdim. Üniversite bünyesinde kurum içi hizmet eğitimlerinde görev aldım. Psikiyatri Anabilim Dalı’nda genel görevler dışında, “psikoz (şizofreni ve benzeri bozukluklar) özel alt birim polikliniği” ve “cinsel işlev bozukluğu özel alt birimi” nde görev yaptım. Bu süre içerisinde 2010-2011 yılları arasında askerlik görevimi İstanbul GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde psikiyatri polikliniğinde hizmet vererek yaptım. Ekim 2013’de girdiğim doçentlik sınavında başarılı olarak “psikiyatri doçenti” ünvanını aldım.


2009-2013 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Samsun Şubesi yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu
m. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) ve Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’ne üyeyim. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 23, ulusal dergilerde yayımlanmış 10 makalem, uluslararası kongrelerde sunulmuş 10, ulusal kongrelerde sunulmuş 25 sözel ve poster bildirim, 2 kitap bölümü çevirmenliğim vardır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerde çeşitli konularda aldığım panelistlik görevlerim bulunmaktadır.


Asistanlık dönemim
den başlayarak ve özellikle son yıllarda yoğunlaşarak çeşitli psikoterapi ekollerinde (dinamik yönelimli bireysel psikoterapi, kognitif-davranışçı terapi, cinsel terapi, destekleyici psikoterapi) eğitim aldım. Bu alanlarda ülkemizin önde gelen eğiticilerinden ve kurumlarından kuramsal (teorik) ve süpervizyonlu (uygulamalı) terapi eğitimlerimi tamamlayarak “Kognitif-davranışçı terapist, cinsel terapist, destekleyici psikoterapi terapisti” ünvanlarını almaya hak kazandım. Halen, Türkiye Psikiyatri Derneği’nce yürütülen asistan ve uzman hekimlere yönelik “destekleyici psikoterapi” eğitiminde eğitici olarak görev almaktayım.


Çalışma alanlarım,
 panik bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi gibi anksiyete (bunaltı-kaygı) bozuklukları, sağlık anksiyetesi (hastalık hastalığı)obsesifkompulsif bozukluk (takıntı-zorlantı bozukluğu), kişilik sorunları ve bozuklukları (çekingen kişilik, bağımlı kişilik, depresif kişilik, obsesif kişiliknarsist kişilik, borderline kişilikparanoid kişilik), duygudurum bozuklukları (depresif bozukluklar, bipolar bozukluk), şizofreni, erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, alkol ve madde kullanımı ile ilgili bozukluklar, çift ve evlilik sorunları ve cinsel sorun ya da bozukluklardır. Tüm bu sorun ya da bozuklukların öncelikli olarak psikoterapi yoluyla ve gerek duyulan durumlarda ek olarak ilaçlar ile tedavisi temel uygulama alanımdır.

Yayınlar
Call Now Button