Merak Ettikleriniz

Psikoterapi nedir?


Psik
oterapi, düşünce, algı ve tutumlarda değişim sağlayarak bireyin yaşam kalitesini yükseltme ve sorun yaratan belirtilerini azaltma amacıyla eğitimli bir terapist tarafından yapılan, uygulama yolu dinleme, anlama ve konuşma olan bir tedavi şeklidir. 


İnsanlar birbirlerine dinleyerek ve konuşarak destek olabilirler. Ama bu plansız ve düzensiz bir süreçtir. Psikoterapi ise, 
düzensiz olan bu yardım biçimlerinden iki yönüyle ayrılır. Birincisi, terapistler bu uygulamayı yapabilmek için özel bir eğitim almışlardır. İkincisi bu uygulamalarıhastaların/danışanların sorunlarının kaynaklarını açıklayan ve bunları giderme yöntemlerini öneren bir kuram tarafından sistemli olarak yönlendirilmektedir. 


Psikoterapide, 
terapist, hastayla/danışanla aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak, planlanmış, sınırları belirli bir profesyonel ilişki kurar.


Bu hedefler;


1-Var ol
an sorunları ortadan kaldırmak ya da etkilerini azaltmak,

2-Sorunlu davranış örüntülerini değiştirmek, 

3-Olumlu kişilik gelişimini desteklemek. 


Bütün psikoterapi türlerinin amacı, bireyin sevgi,
 kabul görme, yaşamdan doyum sağlama,var olan sorunlarından kurtulma vb. haklı gereksinimlerinin giderilmesine yardımcı olmaktır. Psikoterapide bu tür gereksinimlerin sağlanmasına engel olan yanlış tutumlar, düşünceler, duygular ve davranışlar düzeltilerek bu amaçlara ulaşmak hedeflenir.


İnsan psikolojisini ve ruhsal sorunlarını ele alış biçimlerine, uygu
lanan sorun alanlarına göre birçok psikoterapi türü vardır. Bunlardan birkaçı; psikodinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı psikoterapi, destekleyici psikoterapi, varoluşçu psikoterapi, cinsel terapi, çift terapisi, aile terapisi, grup psikoterapisidir.


Psikoterapist, belirli bir psikolojik kuram çerçevesinde hastayı ele alır,  o kurama dair 
terapitekniklerini kullanır (gerektiğinde birden çok psikoterapi türünün tekniklerinden faydalanır) ve yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmayı amaçlar. 


Psikoterapi
 seanslarının süresi uygulanan psikoterapi türüne göre değişebilir. Bilişsel davranışçı terapinin ilerleyen seansları 30 dakika olabileceği gibi evlilik terapisi seansları 90 dakika kadardır. Genel olarak bireysel terapilerde 45-50 dakikalık görüşme süreleri uygun ve gereklidir. Görüşme sıklığı da psikoterapi türüne göre değişmekle birlikte, haftada bir ila 2-3 haftada bir arasındadır. Görüşme sıklığı psikoterapi sürecinin ilerleyen dönemlerinde seyrekleştirilir.

Call Now Button