Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu:

Tanı Ölçütleri ( DSM-IV-TR,Türkçe HYB):

Aşağıdakilerden dördünün (
ya da daha fazlasının ) olması ile belirli,genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan,esneklik,açıklık ve verimlilik uğruna düzenlilik,mükemmeliyetçilik, kontrol etme üzerine aşırı kafa yormanın olduğu sürekli bir örüntü:

1) Y
apılan etkinliğin asıl amacını unutturacak derecede ayrıntılar,kurallar,listeler,sıralama,organize etme ya da program yapma ile uğraşıp durur

2) İ
şin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmeliyeçilik gösterir (örn. kendine özgü aşırı katı ölçüler karşılanamadığı için bir tasarıyı tamamlayamaz)

3) B
oş zamanlarını değerlendirme etkinliklerinden ve arkadaşlıklarından yoksun kalacak derecede kendisini işe ya da üretkenliğe adar (ekonomik gereksinmeleri ile açıklanamaz)

 

4) Ahlak,doğruluk ya da değerler gibi konularda vicdanının sesini aşırı dinler ve esneklik göstermez (kültürel ya da dinsel özdeşim ile açıklanamaz)

5) Ö
zel bir değeri olmasa bile eskimiş ya da değersiz şeyleri kolay kolay elden çıkartamaz

6) B
aşkaları,tam olarak kendisinin yaptığı gibi yapmayı kabul etmedikçe görev dağılımı yapmak ya da başkalarıyla birlikte çalışmak istemez

7) P
ara harcama konusunda hem kendisine,hem de başkalarına karşı cimri davranır


8) K
atı ve inatçıdır.

Call Now Button