Paranoid Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütler (DSM-IV-TR, Türkçe HYB)

A. Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli,genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan,başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk gösterme:

1) Y
eterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendisini sömürdüğünden,aldattığından ya da kendisine zarar verdiğinden kuşkulanır

2) D
ostlarının ya da iş arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ya da güvenirliği üzerine yersiz kuşkuları vardır

3) S
öylediklerinin kendisine karşı kötü niyetle kullanılacağından yersiz yere korktuğundan ötürü başkalarına sır vermek istemezler

4) S
ıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandığı ya da gözdağı verildiği biçiminde anlamlar çıkartır

5) Sürekli kin besler,yani onur kırıcı davranışları,haksızlıkları ya da görmezden gelinmesini bağışlamaz

6
) Başkalarınca anlaşılabilir olmayan bir biçimde,karakterine ya da saygınlığına saldırıldığı yargısına varır ve öfkeyle ya da karşısaldırı ile birden tepki gösterir

7) H
aksız yere,karısının/kocasının ya da cinsel eşinin sadakatsizliğiyle ilgili kuşkulara sık sık kapılır

B. Sadece Şizofreninin,Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygudurum Bozukluğunun ya da başka bir Psikotik Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Call Now Button