Şizoid Kişilik Bozukluğu

Tanı Ölçütleri ( DSM-IV-TR,Türkçe HYB):

A. Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli,genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan,sürekli,toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlı kalma örüntüsü:

1) 
Ailenin bir parçası olamadığı gibi,ne yakın ilişkilere girmeyi ister,ne de yakın ilişkilere girmekten zevk alır

2) He
men her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı yeğler

3) B
aşka biriyle cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgisi olsa bile çok azdır4) Al
sa bile çok az etkinliklerden zevk alır

5) 
Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur

6) B
aşkalarının övgü ya da eleştirilerine karşı ilgisiz görünür

7) D
uygusal soğukluk,kopukluklar ya da tekdüze bir duygulanım gösterir

B. Sadece Şizofreni,Psikotik Özellikler Gösteren bir Duygudurum Bozukluğu,başka bir Psikotik Bozukluk ya da bir Yaygın Gelişimsel Bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir. 

Call Now Button